001 Връзките между трите колесници на Бодхи


АМИТОФО!

Днес за първи път Асоциацията на практикуващите истинското просветление представя чрез поредица от видео предавания съдържанието на практиката и реализацията в будизма. Този път направихме поредица от предавания, като се надяваме да ви разясним сложната тема трите колесници на Бодхи“ на понятен език. Предвид комплексния характер на темата и ограниченото време за представянето се надяваме търпеливо да се запознаете с представеното съдържание и по-късно грижливо да го обмислите. С удоволствие бихме дискутирали с всички хора, откъдето и да идват те. Някои могат да кажат, че будизмът се състои от пет колесници и да попитат защо говорим само за три. Това е вярно. Будизмът наистина се състои от пет колесници: колесницата на човешките същества, колесницата на боговете [дева], колесницата на слушащите звука [шравака], колесницата на самостоятелно постигащите [пратиека] и колесницата на Бодхи на Буда (бел. прев.: т.е. голямата колесница - Махаяна). Всички други религии или групи за духовно развитие учат хората как да променят съдбата си. Например, някой страда от трудности и се надява да подобри съдбата си в рамките на този живот. Те учат хората как да се преродят в небесата след смъртта си, тъй като в човешкия свят няма толкова много ресурси; ако някой може да се роди в небесата, то той ще разполага там с обилни блага и ще води щастлив живот.

Независимо обаче дали променят съдбата си или отиват в небесата, те не успяват да променят най-важното: съдбата да се прераждат в цикъла на живота и смъртта. Най-голямата трудност на всички чувстващи същества е как да избегнат непрестанното прераждане в цикъла на раждането и смъртта. Ако можем да се освободим от този цикъл в рамките на съществуването си, то определено можем да постигнем по-простата цел да променим съдбата си или да се преродим в небесата. Очевидно, ако придобием мъдростта на освобождението в будизма в този живот, то ние ще можем да извършим и други сравнително по-лесни неща. Ако някой притежава тази мъдрост на освобождението, съдбата му, независимо дали е добра или лоша или пък мястото, в което е роден - човешкия свят или небесата, няма да попречат на крайното му освобождение. Например един шравака, след като получи първия плод, се нуждае от седем прераждания между човешкия свят и небесата, за да постигне окончателното освобождение. Това дали ще се роди в човешкия свят или в небесата няма да засегне състоянието му на окончателна реализация. По тази причина ще говорим само за съдържанието на трите колесници. Тъй като времето ни е ограничено, няма да навлизаме в подробности относно колесниците на човешките същества и на девите. Ние, Асоциацията на практикуващите истинското просветление, създадохме множество центрове за обучение в главните градове в Тайван, където предлагаме двугодишен курс, посветен изцяло на Чан (бел. прев.: става дума за школата Чан, известна в Япония като Дзен). Ако искате да разберете по-задълбочено колесниците на човешките същества и на девите, заповядайте в тези центрове, за да се запишете за курса.

Освен тези пет колесници съществува и друга, специално създадена врата на дхарма (бел. прев.: т.е. метод за практикуване на будизма), която се нарича Дхарма на Чистата земя“. Поради ограниченото време няма да говорим за тази дхарма днес. Ако някой иска да разбере как да се прероди в чистите земи на всички буди, моля, да прочете книгата Етапи в изучаването на самадхи на помненето на Буда“ от почитаемия Пингс Сяо. Тази книга обяснява в подробности как да натрупаме достойнства и добродетели, да положим обети и да практикуваме. Ние също така ще приветстваме в нашите центрове всеки, който би желал да се прероди в чистите земи, и ще му предоставим тази книга безплатно.Ако някой бодхисатва (бел. прев.: в случая някой, който желае да върви по пътя на бодхисатвите) иска да разбере по-добре съдържанието на петте колесници и дхармата на чистата земя, то той е добре дошъл в нашите центрове за обучение и дискусия.

А сега нека поговорим за връзките между трите колесници. Но преди това да си припомним, че Буда Шакямуни се просветли и видя буда-природата под дървото Бодхи, постигайки нивото на Буда преди 2500 години. Първо, трябва да знаем коя колесница е практикувал Очевидният отговор е колесницата на Бодхи на Буда“. С други думи, когато Буда Шакямуни стана Буда под дървото Бодхи, той практикуваше колесницата на Бодхи на Буда“. В Махападана сутра, част от Агама сутрите, можем да видим, че причината Буда Шакямуни да успее да постигне нивото на Буда е, че е следвал стъпките на всички буди.

В тази сутра се говори и за бодхисатвата Випасин, който подобно на Буда Шакямуни е напуснал дома си и е станал монах, след като наблюдавал страданията на раждането, стареенето, болестта и смъртта. Той практикувал пътя на бодхисатвите“ и станал Буда. Очевидно Буда успява да стане Буда именно, защото практикува пътя на бодхисатвите“. Както можем да видим, когато Буда Шакямуни постига нивото на Буда под дървото Бодхи, пътят на бодхисатвите от голямата колесница вече е съществувал. Някои обаче претендират, че Буда Шакямуни след като става Буда, преподава колесницата на шравака, колесницата на пратиека и едва след това голямата колесница. По тази причина те си мислят, че голямата колесница е била създадена след двете малки колесници на шравака и пратиека. Всъщност е точно обратното. След като Буда Шакямуни става Буда, той си дава сметка, че би било твърде трудно да се постигне нивото на Буда в тези лоши времена на петте дегенерации (paca-kaāya). По тази причина той определя тези пет етапа, като преподава една след друга колесницата на човешките същества, колесницата на дева, колесницата на шравака, колесницата на пратиека и голямата колесница.

В резултат в Агама сутрите, когато Буда иска да обучи някого, той му говори за щедростта, за обетите и за девите. Ако този някой успее да приеме тези учения, Буда продължава с обяснения за колесниците на шравака и пратиека. Накрая Буда ще му обясни голямата колесница. Следователно става ясно, че Буда преподава колесницата на човешките същества, колесницата на дева, колесницата на шравака и колесницата на пратиека, за да подготви пътя за чувстващите същества в този лош свят на петте дегенерации, за да могат те да постигнат нивото на Буда. Можем да разберем, че колесницата на Бодхи на Буда е съществувала преди т. нар. колесница на човешките същества, колесница на дева, колесница на шравака и колесница на пратиека. Все пак е възможно някои да си мислят, че двете малки колесници са съществували преди голямата колесница. Това не е така! Защо Защото самият факт, че Буда Шакямуни е бил способен да преподава колесницата на човешките същества, колесницата на дева, колесницата на шравака и колесницата на пратиека, след като е станал Буда, означава, че колесницата на Бодхи на Буда съдържа всички останали в себе си.Ако това не беше така, как би могъл Буда да ги преподава Както можем да видим, Буда е способен да преподава колесницата на човешките същества, колесницата на дева, колесницата на шравака и колесницата на пратиека, защото колесницата на Бодхи на Буда ги съдържа в себе си.От това следва, че всъщност колесницата на Бодхи на Буда е съществувала преди тях. Такъв е пътят, прокаран за нас от Буда, след като той самият е станал Буда.

Някои могат да заявят, че голямата колесница се е развила след разделянето на оригиналния будизъм на различни школи. С други думи, че колесницата на Бодхи на Буда е била завършена след разцеплението на будизма. Това обаче не е вярно. Нека помислим малко! Изглежда нелогично, че самият Буда Шакямуни, който вече е постигнал нивото на Буда, не преподава пътя за неговото постигане докато бодхисатвите, които все още не са буди, го правят. Това е все едно някой, който се връща от дадено място, да не може да обясни на другите как да стигнат до там, докато други, които все още не са ходили, да са способни да го направят. Това е ирационално!Истината е, че голямата колесница, която е процъфтяла след разцеплението на будизма, не се е развила от сектантския будизъм на шраваките; вместо това, тя е била съживена от бодхисатвите, които не принадлежат към малката колесница. Всъщност това не е първият път, когато тя е съживена, а е вторият. Първото съживяване на голямата колесница е преподаването й от Буда Шакямуни веднага след като е преподавал колесницата на човешките същества, колесницата на дева, колесницата на шравака и колесницата на пратиека. Времето след това е първият период на просперитет на голямата колесница. Крайната цел на изучаването и практикуването на будизма е постигането на нивото на Буда. Тази цел е твърде далечна за хората. Някои хора, които са изучили колесницата на шравака и колесницата на пратиека, не са продължили с изучаването на голямата колесница поради ограничения си ум. По тази причина голямата колесница започнала да чезне. По онова време Буда Шакямуни е забелязал проблема и съответно в сутрите на голямата колесница мъмри онези, които практикуват само малката колесница.

Ако хората учат и практикуват колесницата на шравака и колесницата на пратиека, но след това спрат, без да пожелаят да продължат по пътя за постигане нивото на Буда, то Буда и бодхисатвите ще ги смъмрят, като ги нарекат хора на малката колесница“ или още попарени цветни пъпки и гнили семена“, което означава, че потенциалът им един ден да станат Буда е пропилян. Това е критика към хората на малката колесница. Ако светците, които практикуват и изучават малката колесница, продължат по пътя на Буда, те са наричани бодхисатви от общата школа. С други думи, това , което са изучавали, е малката колесница. Но тъй като са се обърнали към голямата колесница, те стават част от бодхисатвите от общата школа. Ако тези бодхисатви изучават и практикуват колесницата на Бодхи на Буда, като се обърнат от малката към голямата колесница, и след това се просветлят и видят буда-природата, те са наричани бодхисатви от специалното учение на Буда.Това е така, понеже онова, което са практикували и постигнали, е различно от колесницата на шравака и колесницата на пратиека. Следователно, Буда критикува онези, които са изучили само колесницата на шравака и колесницата на пратиека, след което са спрели и са отказали да продължат с голямата колесница.По същия начин, ако онези, които са изучили и практикували колесниците на човешките същества и на девите, останат на тези два етапа и откажат да продължат с трите колесници на Бодхи, то те заслужават още повече критика от хората от малката колесница.Въз основа на това, става ясно, че съществуването на другите четири колесници е обусловено от съществуването на голямата колесница в будизма. Както можем да видим, ако Буда иска просто да спрем да се прераждаме, той не би говорил за колесницата на пратиека, тъй като колесницата на шравака е достатъчна, за да могат чувстващите същества да се освободят от цикъла на раждането и смъртта. Защо Буда е трябвало да говори за колесницата на пратиека Защото мъдростта, усвоена от шравака, е твърде ограничена, както и неговият ум.По тази причина, след като преподал колесницата на шравака, Буда накарал пет монаха да практикуват колесницата на пратиека. Ако Буда само се е надявал хората да се освободят от цикъла на раждането и смъртта, то той не би говорил за колесницата на пратиека. Всъщност Буда предлага колесницата на пратиека, защото тя може да помогне на чувстващите същества да натрупат по-дълбока мъдрост, за да разберат този свят, и накрая да продължат по пътя към постигане нивото на Буда. Следователно, можем да си дадем сметка, че измежду петте колесници, Буда използва колесниците на човешките същества и на девите като основа, за да могат хората да напреднат по пътя към постигане нивото на Буда.

Въз основа на това, става ясно, че съществуването на другите четири колесници е обусловено от съществуването на голямата колесница. Можем да подкрепим тази теза и от друга гледна точка. След като Буда Шакямуни станал Буда и в крайна сметка се оттеглил в нирвана, той не отстъпил своето място на архатите. Вместо това заявил, че бодхисатва Майтрея ще бъде следващият Буда. Това означава, че той не е потвърдил на никого, че ще постигне нивото на Буда преди бодхисатва Майтрея да стане Буда.Оттук следва, че състоянието на реализация на архатите, не се равнява на това на будите. Освен това, тяхното състояние на реализация е много различно от онова на будите, тъй като четирите първи колесници съдържат само малка част от колесницата на Бодхи на Буда. Съответно е необходимо да сме наясно с взаимовръзките между трите колесници на всеки етап - от колесницата на човешките същества до колесницата на Бодхи на Буда.

Сега ще обсъдим един важен момент: има ли някаква основна същност, споделена между трите колесници Отговорът е твърдо да. Има споделена основна същност между трите колесници и тя е осемте виджнани“ (бел. прев.: виджнана може да се преведе като ум или съзнание, макар че не е съвсем точно). Всички живи същества притежават тези осем виджнани и по-конкретно виджнаната на виждането, виджнаната на чуването, виджнаната на обонянието, виджнаната на вкуса, виджнаната на осезанието, виджнаната на съзнателния ум (мисловното съзнание), корена на съзнателния ум (манас) и осмата виджнана, наричана също татхагатагарбха или алаявиджнана. Например, чувстваме се сити, тъй като сме яли. Невъзможно е обаче ние да ядем, а някой друг да се чувства сит, както и обратното.Това е основна и лесна връзка между причина и следствие, която можем да разберем. Нека помислим за това: възможно е да имаме много сложни връзки с другите в света на човешките същества. Да вземем например двама войници, които се бият в тъмна нощ. Единият убива другия, като го застрелва. Убиецът обаче не може да разпознае жертвата с помощта на сетивата си. Няма и понятие кого е убил. Също така и мъртвият не знае кой го е убил, тъй като не би могъл да го разпознае като използва сетивата си в мрака, а и вече е мъртъв. Излиза, че освен първите шест виджнани трябва да има и други, тъй като в противен случай причинно-следствените връзки биха били невъзможни. При наличието на само шест виджнани няма как да се породят причинно-следствените връзки в света.За да можем да говорим за карма е нужно да има и други виджнани. По същия начин, когато практикуваме и изучаваме трите колесници, причината и следствието на света следва да отговаря на този принцип. Съответно, осмата виджнана играе важна роля в изучаването и практикуването на трите колесници и това е общата основна същност, за която ще говорим.

В трите колесници осмата виджнана татхагатагарбха носи много различни имена. В колесницата на шравака осмата виджнана е наричана изначалният ум“, основната виджнана, първичният произход, необусловената дхарма, нирвана или алаявиджнана. В колесницата на пратиека тя е наричана също влизаща в ембриона виджнана, а в голямата колесница - истински ум, истинска таковост, алаявиджнана или випака виджнана.Например за кой ум се говори в Сърдечната сутра, с която всички сме много добре запознати Всъщност умът, за който се говори в Сърдечната сутра, е истинският ум, осмата виджнана, алаявиджнана. Както можем да видим всички сутри в трите колесници обхващат осемте виджнани. Някои могат да кажат: Каква е разликата между осемте виджнани и шестте виджнани Защото някои твърдят, че в будизма има само шест виджнани. Това е противоречие във възгледите, което бе дебатирано разгорещено в продължение на дълго време. Ако във всички светове на дхарма има осем виджнани, за нас не е достатъчно да разберем само шестте виджнани. Вместо това трябва да разучим дали седмата виджнана манас и осмата виджнана татхагатагарбха наистина съществуват или не.Ако истинският ум съществува, ние трябва да докажем неговото съществуване. Ако не съществува, ние трябва твърдо да отречем съществуването му и без него да сме в състояние да обясним причинно-следствените връзки (кармата) във всички светове. Оттук нататък постепенно ще изучим съдържанието на осемте виджнани. Що се касае до съдържанието на емпиричния подход, ние ще говорим за него в следващите предавания.

Сега нека обобщим днешния урок. В тази част обяснихме, че в будизма има пет колесници. Изброихме петте колесници, а именно колесницата на човешките същества, колесницата на дева, колесницата на шравака, колесницата на пратиека и колесницата на Бодхи на Буда. Първите четири колесници са просто част от голямата колесница. След това казахме, че споделената основна същност между трите колесници са осемте виджнани (съзнания), които обхващат причинноследствените връзки (кармата) във всички светове. Искрено се надяваме, че ще можете да учите и да дискутирате по повод на осемте виджнани с нас. В следващата част ще говорим за реализацията в будизма.

Оригиналната конференция на китайски език може да бъде намерена на адрес: http://www.enlighten.org.tw/dharma/2/1.


начална страница·съдържание··напред