001 Какво е будизмът?


Здравейте на всички:

АМИТОФО!

Добре дошли да гледате сериите „Премахване на съмненията по отношение на будисткото учение в трите колесници на Бодхи“ на Асоциацията на практикуващите истинското просветление (на англ. „TEPA“). Днес представяме първия епизод и по този повод ще обясним накратко защо създадохме тези серии.

От 1997 г. TEPA разпространява Дхармата на Буда сред широката общественост и е известна сред будистката общност с яснотата на своите учения. Преди всичко TEPA представя учението на Буда достоверно и в неговата цялост. В тази връзка всички ученици в нашата асоциация не само придобиват теоретични знания, но и доказват глобалната реалност на Дхармата на Буда.

Втората характеристика на нашето учение е, че ние представяме заедно и свързваме Махаяна и Теравада т.е. говорим за трите колесници в будизма. Например принципите на освобождението, които преподаваме на нашите ученици, са приложими не само към доктрината за освобождението в Агама сутрите, но те съответстват и на Махаяна праджна сутрите. Този начин на обучение, който се среща доста рядко в днешната будистка общност, ни позволява да свържем и представим цялата Дхарма на Буда, съдържаща се в сутрите на трите колесници.

Третата характеристика е, че нашата асоциация винаги се опитва да преподава Дхармата на Буда по прост, ясен и практически начин; по тази причина във всяка книга и всеки метод за разпространение на Дхарма ние представяме ясно практическите принципи с цел да позволим на всеки да ги приведе в действие.

Дейностите на нашата асоциация се извършват от Сангха, състояща се от доброволци, които са положили чистите обети на Бодхисатва; по тази причина учениците, участващи в тези дейности, се чувстват много добре. Благодарение на усилията на TEPA да разпространява будизма през изминалото десетилетие, значителен брой ученици спестиха време и енергия, тъй като не им се налагаше да се занимават сами с множеството съществуващи будистки книги.

Учениците, които се обучават при нас, обикновено успяват постепенно да разберат и схванат цялата структура на Дхарма в рамките на две до три години. Освен това, те научават лесни за запомняне и използване методи за медитация. По време на курса нашите ученици научават защо и как да практикуват, за да постигнат просветление, а също какво е състоянието на просветление и какво е да се види буда-природата. Благодарение на тези характеристики през изминалото десетилетие много хора успяха да извлекат полза от този будистки курс.

С цел да привлече вниманието на широката общественост към Дхармата на Буда, от 2010 г. насам TEPA стартира сериите „Трите колесници на Бодхи“, произведени за UCTV („Universal Culture Television“). Настоящите серии са естественото продължение на горепосочените и целят да отговорят на съмненията по повод будисткото учение. Освен това сериите „Премахване на съмненията по отношение на будисткото учение“ са насочени специално към широката общественост и начинаещите, тъй като често онези, които току-що са започнали да изучават и практикуват Дхарма, все още имат някои съмнения. Ние наистина се надяваме да успеем да намерим прости, но в същото време точни думи, за да осигурим подходящи обяснения и анализ за всички. По тази причина ще разгледаме заедно въпросите, които най-често пораждат съмнения във връзка с изучаването и практикуването на будизма.

В първия епизод ще поговорим с вас за това какво е будизмът. Няма съмнение, че за много от нашите зрители това е първият им контакт с будизма и всъщност, когато за първи път чуят думата „будизъм“, хората често дори не знаят какво точно означава тя. Идва ден, когато ние всички започваме да мислим за смисъла на живота и си задаваме въпросите: Защо съм се родил? За какво живея? Какво ще се случи след смъртта? и т.н. - ние изпитваме съмнения и в моментите, когато се опитваме да разгадаем тези тайни, става ясно, че имаме влечение към будизма.

Когато става дума за будизма обаче, широката общественост рядко отива по-далеч от онова, което се вижда на повърхността. Например, когато видят храмове с всякакви видове флагове и знамена пред тях, хората могат погрешно да решат, че това вероятно е будизъм. Или когато влезем в такъв храм и видим някой, облечен в сравнително странни дрехи или с необичайна шапка, който, да кажем, върти броеница и мърмори някакви магически формули, ние често ще си помислим, че това определено е будизъм. Или още по-зле, когато видим някой гадателски ритуал, абхишека церемония, при която главата се поръсва с вода, хома ритуал т.е. изгаряне на дарове в осветен огън и т.н. или когато видим или чуем будистки термини, ние можем погрешно да си въобразим, че всичко това е будизъм.

Всъщност това е само външна страна, фасада и изобщо не отразява будизма. Или например, преди няколко десетилетия често се говореше за така нар. „намиране на убежище в религиозния живот“, като за свързано с будизма. Идеята беше, че когато някой, живеещ в обществото, се сблъскаше с непреодолими трудности, най-доброто, което можеше да направи, бе да си намери място, където да отиде и да забрави всички проблеми на светския живот; по този начин се разбираше от широката общественост изразът „намиране на убежище в религиозния живот“ преди няколко десетилетия. По онова време хората погрешно вярваха, че този начин на действие съответства на будизма и че съответно будизмът е някаква мрачна и сива религия, противопоставяща се на живота; това, разбира се, беше погрешна интерпретация.

А днес, какви други възгледи за будизма можем да срещнем? Напоследък всички са убедени, че будистките групи са някакъв вид благотворителни организации. Естествено, добрите дела на подобни групи помагат на много хора в нужда и подобряват обществения имидж на будизма; по тази причина, много хора неизбежно започват да си мислят, че благотворителността е будизъм! Ние обаче бихме желали да зададем на хората с подобно виждане един простичък въпрос: ако будизмът се отнася само до благотворителни дейности, каква е разликата между будизма и Червения кръст?

По-специално, през последните години наблюдаваме разпространението на т. нар. „дискусия за религията“. Например, да вземем дискусията между представителите на будизма и християнството или будизма и исляма и т.н.; всъщност, те се събираха, за да обсъждат как да подобрят обществото, да го пречистят и други подобни. Ако се вгледаме в тези дискусии за религията, ще открием, че хората често питат: религиите са малко или повече едни и същи, нали? С други думи, те си мислят, че религията не е нищо повече от това да се помага на другите и те да бъдат убеждавани да извършват добри дела. Ето защо, за много хора днес будизмът изглежда по този начин и те биха казали, че онова, което вършат благотворителните организации, е повече или по-малко будизъм. В действителност обаче нещата отвътре изглеждат съвършено различно.

Ако искаме да обясним какво е будизмът, е добре да започнем със самата дума „будизъм“. Така че какво е „будизъм“ („Буда“ + „-изъм“)? Ние казваме, че будизмът е учението на Буда (Дхармата на Буда). Но всъщност кой е Буда?

Всъщност, хората считат Буда само за мъдър и свят човек или могъщо божество или пък за бог, подобен на християнския господ. Ние, които следваме пътя на бодхисатва, обаче притежаваме дълбоко разбиране за величието на Буда, което обикновените хора дори не могат да си представят. Например нашето първо възприятие за Буда е, че той притежава велика мъдрост и е всемогъщ.

Когато Буда станал буда, той придобил всички видове мъдрост - например, великата перфектна огледална мъдрост (ādarśa-jñāna), мъдростта на равенството т.е. да не се прави разлика между мен и другите (samatā-jñāna), мъдростта на удивителното възприятие (pratyaveksanā-jñāna), мъдростта да е извършено това, което е трябвало да бъде направено (krtyānusthāna-jñāna); благодарение на всички тези видове мъдрост Буда притежава несравними способности.

Следователно Буда изцяло познава и разбира съдбата и реализираните кармични плодове, привличанията и кармичните връзки и способността да изучава Дхарма на всяко живо същество. По този начин Буда е в състояние да приспособи учението си към способностите и нивото на разбиране на всяко живо същество с цел да постигне най-добри резултати. Благодарение на еднаквите си връзки с всички живи същества Буда не може да отхвърли нито едно от тях. Напротив, той се отнася към всички по един и същ благожелателен начин, без да проявява никаква дискриминация. Това означава, че Буда ще помогне на всички живи същества с надеждата, че всяко от тях ще успее да напредне по пътя на будизма. Нямаме достатъчно време, за да говорим по-дълго за неговата велика мъдрост и способности.

Но, въпреки че Буда притежава велика мъдрост и е всемогъщ, той няма нищо общо с концепцията за бог в християнството, исляма и др. Например, Буда не може да освободи живо същество и това е основна разлика в сравнение с идеята в монотеистичните религии, че човек получава всичко от Господ. Всъщност Буда е повече като учител, велик учител, за всички живи същества. Той иска да мотивира хората, да ги обучи, да ги остави да научат сами какво е освобождението и желае всеки, в крайна сметка, да постигне нивото на буда.

Така че Буда не може просто да ни подари нашето освобождение. Освен това, поради еднаквите си връзки с всички живи същества Буда не може да ги съди и да решава кой ще ходи в рая и кой - в ада. Всъщност от будистка гледна точка отиването в рая или в ада зависи изцяло от нашето собствено поведение или казано иначе, каквото посееш, това и ще пожънеш. Буда, изпълнен със състрадание към всички живи същества, които не знаят какво трябва да направят, се опитва колкото се може повече да ни насочва по най-подходящия начин с цел да ни помогне да избегнем трите лоши пътя т.е. да се преродим в ада, като гладен дух или като животно. Разбира се, ако имаме много добра съдба и отидем на небето, Буда ще е щастлив, но ще ни напомни, че няма да останем завинаги в рая.

Всичко това е доста по-различно от онова, което хората си мислят за „Бог“ в монотеистичните религии. Така че дори ако вземем предвид само казаното по-горе, е ясно, че Буда, който е велик и уникален, е напълно различен от всички божества, „спасители“ и богове в монотеистичните религии, които са популярни днес.

Освен това, Буда е различен от онова, което някои хора казват в наши дни, защото те погрешно смятат, че Буда е бил само велика историческа личност, родена преди 2500 години, и е проповядвал будисткото учение в продължение на повече от 80 години, след което е влязъл в нирвана. Всъщност, в действителност той е много повече от просто още един мъдър и свят човек, както си мислят тези хора. В действителност Самбхогакая на Буда (неговото физическо тяло) все още се намира на небето Аканища (най-високото от небесата на света на формата), като продължава да дарява полза на всички бодхисатви и чувстващи същества; всъщност Самбхогакая на Буда често се появява на много различни места с цел да помага на чувстващите същества. Неговото тяло е доста различно от това, което обикновените хора могат да видят.

Бихме желали да ви припомним, че съгласно собствените думи на Буда следващият буда ще бъде Буда Майтрея. С други думи, сегашният буда е Буда Шакямуни, а бодхисатвата, който ще стане следващ буда, е Майтрея. Според будистките сутри няма да има друг буда между Буда Шакямуни и Буда Майтрея, няма да има друг буда, който да се появи междувременно. В тази връзка, скъпи читатели, ако видите или чуете някой да претендира, че вече е постигнал нивото на Буда, би било много добра идея да проверите в будистките сутри дали има и най-малкото основание за подобни претенции.

Сега, след като казахме няколко думи за Буда, нека поговорим за неговото учение (Дхарма). Току-що обяснихме, че Буда е учител за всички живи същества и неговото учение се нарича „Дхарма“. А какво съдържанието на тази Дхарма? Можем да кажем, че тя е база, основа - Буда дава правилната основа, така че всеки наистина да разбере причините и следствията. Буда обяснява как да се гледа на всички тези кармични връзки (причинност) или какво да се прави, за да опазим нашите човешки тела, или още как да получим големи кармични награди.

Това са петте обета и десетте добродетелни действия - те са основата на всичко. Освен това Буда ни учи как сами да се освободим. По отношение на освобождението, първо трябва да разберем какво е раздразнението (ядът) и след като разберем неговия истински произход и критична точка, ние можем да продължим нататък и да поговорим как да намалим раздразненията, а след това и как да ги премахнем. Целта на всичко това е да се позволи на живите същества да практикуват будизма и сами да постигнат освобождението.

Но ако следвайки това, ние вече можем да се освободим, защо Буда е преподал всекиму и нещо наречено Бодхи? Какво е то? Можем да прочетем най-директното и непосредствено обяснение за това какво е Бодхи в Сърдечната сутра: „нещо, което не се появява, не изчезва, не е замърсено, не е чисто, не се уголемява и не намалява“ или с други думи, спокойното сърце, което всеки винаги притежава. Буда ни учи и насочва как да намерим това спокойно сърце, как наистина да видим буда-природата и как, след като сме се просветлили и сме видели буда-природата, да останем спокойни пред лицето на всички дхарми т.е. да запазваме спокойствие при всякакви обстоятелства. Това, най-общо, е съдържанието на Дхармата на Буда.

Но лесно ли е да чуете това в света навън и да прецените дали онова, което често се представя като будистко учение, наистина е Дхармата на Буда? Когато стане дума за будизъм, ние често чуваме думи като например Четирите благородни истини, Благородния осмократен път, дванадесетте нидани или пък често чуваме хората да цитират Сърдечната сутра: „Формата не се различава от празната си природа и празната ѝ природа не се различава от формата“. „Формата е празната си природа и празната ѝ природа е формата“. Като чуем това, можем да кажем: „Да, тези думи са част от будизма!“ Но сигурни ли сме, че те наистина представляват Дхармата на Буда - може би трябва да помислим още малко?

Думите са само думи. Ако искаме да знаем дали те наистина изразяват учението на Буда, трябва да навлезем навътре в детайли и да разберем тяхното дълбоко значение.

С цел да направим Дхармата на Буда още по-ясна за вас, искаме да представим инструкциите, които Буда е дал на своите ученици точно преди да влезе в нирвана. В онзи момент Буда казал две неща: „следвайте обетите“ и „следвайте Дхарма“. Първото означава да се спазват правилата на поведение, а второто - да се следва учението на Буда.

Що се касае до обетите, няма значение дали говорим за обетите на шраваките (архатите) или на бодхисатвите - те са формулирани лично от Буда и следователно са цялостни и чисти. Ясно е, че „следвайте обетите“ означава, че Буда е искал да стоим настрани от свръхестествените неща. Още тогава, когато Буда се е намирал в нашия свят, той строго забранил на учениците си да използват свръхестествените си сили. Така че, скъпи читатели, ако се сблъскате с какъвто и да е свръхестествен феномен или „будистки“ ритуал, свързан с такива свръхестествени неща, моля ви, веднага се махнете от там, защото това най-вероятно няма нищо общо с будизма.

Още едно нещо: учение, основаващо се на обетите, не може в нито един момент да се противопоставя на обществения морал. Следователно всеки трябва много да внимава, защото често слушаме за случаи на сексуална злоупотреба под фалшивия претекст за духовни практики. Причината да се случват тези неща е, че хората вярват, че духовните практики и религията са по-важни от обществения морал. В тази връзка, ако се опрем на обетите, става абсолютно ясно, че будизмът не може да съдържа нищо, което да противоречи на обществения морал.

Сега, нека да се върнем на благотворителните дейности. Хората вярват, че тези дейности са нещо, общо за всички религии, и от тази гледна точка, религиите изглеждат повече или по-малко еднакви. Да, разбира се, ние трябва да извършваме добри дела - това е нещо, което будистите правят, но благотворителните дейности изобщо не отразяват будизма в неговата цялост. Защо?

Най-просто е да си припомним, че Буда е преподавал Дхарма в продължение на 49 години и след това да вземем будистките сутри и да проверим каква част от тях е посветена на това да се насърчават хората да са щедри и да извършват добри дела. Всъщност, ако вземем всички сутри, ще открием само един раздел относно щедростта и благотворителните дейности. Следователно е пълен абсурд да се претендира, че цялата Дхарма на Буда се отнася само до щедростта и добрите дела. Всичко това означава, че простото вършене на добри дела не отразява цялото учение, което получихме от Буда преди толкова много години.

Освен това нека разгледаме шестте парамита на бодхисатвите: дана (даване или щедрост) е само един от тях и има още пет парамита, които трябва да бъдат изучавани и практикувани. Въз основа на казаното по-горе става ясно, че благотворителните дейности или добрите дела са нещо, което трябва да правим, но те не са достатъчни и будизмът представлява много повече от това.

Сега, нека се върнем към изявлението „следвайте дхарма“. Бихме искали да споделим с вас нашата надежда, че всеки ще се опре на мъдростта и ще последва Дхармата на Буда, а не грешните и фалшиви интерпретации на хората. Следователно, няма значение колко сте близък с учителя си, няма значение каква е неговата репутация или колко голямо е вашето уважение към него, това, което трябва да направите, е да проверите дали думите му отговарят на написаното в будистките сутри. Да видите дали има противоречие между казаното от него и написаното в Диамантената сутра, в Сърдечната сутра или дори в сутрите Агама.

Казваме това с надеждата, че всички ще последват Дхармата на Буда и ще избегнат лъжливите учения и интерпретации. Що касае сутрите, които споменахме току-що, тъй като те са оцелели толкова дълго, след като Буда ни е напуснал, ние можем да им се доверим. Все пак, заради дългия период, който ни дели от епохата на Буда, между тях без съмнение са се промъкнали и някои фалшиви сутри. Следователно, ви препоръчваме да се запознаете със сутрите Агама, с Праджна сутрите или със сутрите, в които се говори само за виджнаните като Лотусовата сутра или Аватамсака сутра (на български: Сутрата на цветната гирлянда). Всички тези сутри са надеждни и съдържанието им е коректно.

Нямаме достатъчно време, за да обясним това подробно, но се надяваме никой да не се докосва до текстове от така нар. „езотеричен будизъм“ или тантра. Ако все пак някой иска да чете текстове от тантра, моля ви прочетете само Сурангама сутра (бел. прев. среща се и като „Шурангама“)! Моля ви!

Ако сме способни да ползваме будистките сутри като основа и референция, тогава ще можем да анализираме и оценяваме в съответствие с тях, без да бъдем повлияни от славата на нашия учител или нашето приятелство с него. Всъщност, ако мислим за мъдростта на дхармакая (т.е. нашето истинско изучаване на Дхармата на Буда с цел да постигнем просветление), ние ще трябва да се върнем към думите на Буда т.е. будистките сутри и грижливо да проверим дали думите на нашия учител им съответстват.

Накрая, бихме желали да ви кажем, че цялата Дхарма на Буда се съдържа в две части: пътя на освобождението т.е. пътя на архатите и пътя на Бодхи т.е. пътя на бодхисатвите. Казано просто, по пътя на освобождението се учим как да се справяме с нашите раздразнения (ядове), а по пътя на Бодхи научаваме как да постигнем просветление и как да видим буда-природата и след това как да останем спокойни пред лицето на всички дхарми т.е. да запазваме спокойствие при всякакви обстоятелства.

И съвсем накрая, нека споделя с вас един кратък пасаж от „Забавни истории от ученето“ от Лян Цичао („Liang Qichao“), в който той споделя колко е хубаво да се окъпеш в слънчевите лъчи през зимата, но дори слънцето да е много приятно, именно ти трябва да се изложиш на неговото греене и никой друг не може да го направи вместо теб. Това е точно като в известната китайска поговорка: „ако някой пие вода, само той може да каже дали водата е топла или студена“.

Ние, последователите на Буда, знаем колко полезно е изучаването на Дхармата на Буда в нашия живот. Всъщност то ни помага да подобрим не само сегашния си живот, но дори и нашите бъдещи животи. Това е нещо, което заслужава дълбок размисъл. Надяваме се, че чрез тази кратка конференция сме успели да ви покажем колко прекрасно е будисткото учение и че всички вие ще бъдете заинтересовани да изучавате Дхармата на Буда.

Това е всичко за днес.

АМИТОФО!


начална страница·съдържание··напред